Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Op dit moment bedraagt de basiscontributie per lid vanaf 16 jaar € 26,-- per jaar. In de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de contributie vastgesteld. Wordt men op latere leeftijd lid van de vereniging dan dient men zich in te kopen. De inkoopsom is afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast is een entreegeld verschuldigd van € 12,--. Wat vergoed de vereniging? In het standaardpakket zijn begrepen de kosten van de uitvaartbegeleidster, het afleggen van de overledene, de dragers en een deel van de kosten van de rouwauto. Woont u buiten Schoorl en wordt uw uitvaart door een andere vereniging verzorgd, dan wordt een evenredige vergoeding betaald aan de zustervereniging. Een verdere uitleg van de pakketwaarde vindt u hier. U zult begrijpen dat het bedrag dat de vereniging vergoedt bij lange na niet de kosten van een begrafenis of crematie dekt. Het is mogelijk om via een verhoogde contributie (pakket extra) ook de kosten van de kist en de advertenties onder de pakketwaarde te laten vallen. Naast de kosten van de uitvaartvereniging, zijn er kosten voor de kist, de kerk, de begraafplaats of het crematorium en eventueel een koffietafel. Betreft het een begrafenis met een huurgraf waarop ook een gedenksteen geplaatst wordt, dan komt u al gauw boven de € 6.000 aan extra kosten Onze vereniging verzorgt ook uitvaarten voor niet-leden. Als het hierbij om een begrafenis gaat en er is geen familie beschikbaar om de kist naar de laatste rustplaats te begeleiden dan zullen onze dragers dit verzorgen. Er zullen altijd een of twee dragers van de vereniging bij een begrafenis aanwezig zijn. Zij zijn bekend met de gewoonten op de begraafplaats en het laatste wat voor de overledene gedaan kan worden dient op een waardige wijze te gebeuren. Waarom lid worden? Onze vereniging is het beste geïnformeerd over de plaatselijke omstandigheden. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Daardoor zijn wij voor wat betreft de uitvaartverzorging goedkoper dan een commerciële uitvaartverzekering.
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
Op dit moment bedraagt de basiscontributie per lid vanaf 16 jaar € 26,-- per jaar. In de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks de contributie vastgesteld. Wordt men op latere leeftijd lid van de vereniging dan dient men zich in te kopen. De inkoopsom is afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast is een entreegeld verschuldigd van € 12,--. Wat vergoed de vereniging? In het standaardpakket zijn begrepen de kosten van de uitvaartbegeleidster, het afleggen van de overledene, de dragers en een deel van de kosten van de rouwauto. Woont u buiten Schoorl en wordt uw uitvaart door een andere vereniging verzorgd, dan wordt een evenredige vergoeding betaald aan de zustervereniging. Een verdere uitleg van de pakketwaarde vindt u hier. U zult begrijpen dat het bedrag dat de vereniging vergoedt bij lange na niet de kosten van een begrafenis of crematie dekt. Het is mogelijk om via een verhoogde contributie (pakket extra) ook de kosten van de kist en de advertenties onder de pakketwaarde te laten vallen. Naast de kosten van de uitvaartvereniging, zijn er kosten voor de kist, de kerk, de begraafplaats of het crematorium en eventueel een koffietafel. Betreft het een begrafenis met een huurgraf waarop ook een gedenksteen geplaatst wordt, dan komt u al gauw boven de € 6.000 aan extra kosten Onze vereniging verzorgt ook uitvaarten voor niet-leden. Als het hierbij om een begrafenis gaat en er is geen familie beschikbaar om de kist naar de laatste rustplaats te begeleiden dan zullen onze dragers dit verzorgen. Er zullen altijd een of twee dragers van de vereniging bij een begrafenis aanwezig zijn. Zij zijn bekend met de gewoonten op de begraafplaats en het laatste wat voor de overledene gedaan kan worden dient op een waardige wijze te gebeuren. Waarom lid worden? Onze vereniging is het beste geïnformeerd over de plaatselijke omstandigheden. Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Daardoor zijn wij voor wat betreft de uitvaartverzorging goedkoper dan een commerciële uitvaartverzekering.