Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
UITVAARTVERZORGING St. BARBARA SCHOORL Omstreeks 1853 kwam er een eigen R.K. begraafplaats in Catrijp en in januari 1923 werd onder leiding van de toenmalig pastoor Nieman (1908-1937 pastoor in Schoorl) de begrafenisvereniging St. Barbara opgericht. De overlevering vertelt dat voordien, als mensen gingen verhuizen, zij keken wie hun nieuwe buren werden, zodat zij met een gerust hart hun nieuwe huis konden betrekken en verzekerd waren dat bij overlijden 'de buren' hen naar de laatste rustplaats zouden brengen. Na 1923 was dat niet meer aan de orde. Doelstelling van onze vereniging was: 'Het bewerken, dat zo mogelijk alle Katholieken die zulks verlangen, op waardige en godsdienstige wijze ter aarde worden besteld'. In 1955 werd bij wet toegestaan dat er gecremeerd mocht worden. In 1968 werd in de Wet op de lijkbezorging crematie gelijkgesteld aan begrafenis. In sommige regio's van Nederland is crematie niet zo geaccepteerd, dit hangt samen met religieuze overtuigingen en tradities. Omdat er gekozen kan worden tussen begraven of cremeren is de naam 'begrafenisvereniging' niet van deze tijd en treden we naar buiten als 'uitvaartvereniging'. Onze uitvaartleidster is Lia Rezelman, haar vervangsters zijn Monique Karsten en Els Jonker. Zij zijn beiden ook werkzaam voor onze zustervereniging 'De Laatste Eer' in Schoorl.
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
UITVAARTVERZORGING St. BARBARA SCHOORL Omstreeks 1853 kwam er een eigen R.K. begraafplaats in Catrijp en in januari 1923 werd onder leiding van de toenmalig pastoor Nieman (1908-1937 pastoor in Schoorl) de begrafenisvereniging St. Barbara opgericht. De overlevering vertelt dat voordien, als mensen gingen verhuizen, zij keken wie hun nieuwe buren werden, zodat zij met een gerust hart hun nieuwe huis konden betrekken en verzekerd waren dat bij overlijden 'de buren' hen naar de laatste rustplaats zouden brengen. Na 1923 was dat niet meer aan de orde. Doelstelling van onze vereniging was: 'Het bewerken, dat zo mogelijk alle Katholieken die zulks verlangen, op waardige en godsdienstige wijze ter aarde worden besteld'. In 1955 werd bij wet toegestaan dat er gecremeerd mocht worden. In 1968 werd in de Wet op de lijkbezorging crematie gelijkgesteld aan begrafenis. In sommige regio's van Nederland is crematie niet zo geaccepteerd, dit hangt samen met religieuze overtuigingen en tradities. Omdat er gekozen kan worden tussen begraven of cremeren is de naam 'begrafenisvereniging' niet van deze tijd en treden we naar buiten als 'uitvaartvereniging'. Onze uitvaartleidster is Lia Rezelman, haar vervangsters zijn Monique Karsten en Els Jonker. Zij zijn beiden ook werkzaam voor onze zustervereniging 'De Laatste Eer' in Schoorl.