Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Diensten die door St. Barbara worden verricht en de financiering van deze diensten Het ontstaan: Tot bijna 100 jaar geleden was het zeer gebruikelijk dat als iemand overleed, de buren deze persoon naar zijn of haar laatste rustplaats brachten. De buren leverden zogezegd een dienst. Vanuit dit gebruik zijn lokale uitvaart-verenigingen, zoals ons eigen St. Barbara, ontstaan. Ze worden ook wel natura-verenigingen genoemd. Er wordt geen geld uitgekeerd maar, net als vroeger, worden er diensten verleend. Het leveren van diensten: Voor onze vereniging zijn deze diensten: de door de vereniging aangewezen uitvaartleidsters, het afleggen van de overledene, de door de vereniging aangewezen dragers en een deel van de kosten van de rouwauto. De hier genoemde diensten vallen onder het standaardpakket van de vereniging. Het uitkeren van geld betekent dat wij geen natura-vereniging meer zijn, maar deels een verzekeringsmaatschappij. Dan krijgen wij belastingtechnisch te maken met een heel andere regelgeving, wat onwenselijk is. Omdat St. Barbara een vereniging is, wordt er geen onderscheid gemaakt of een overledene jong of oud is. Elk lid heeft recht op de volledige diensten als hiervoor beschreven. Inkomsten: Contributie van de leden. Deze contributie is verschuldigd vanaf het jaar waarin het lid 16 jaar is en is voor ieder lid gelijk. Indien iemand na zijn 17 e jaar lid wordt dient een inkoopsom te worden betaald die afhankelijk is van de leeftijd. Vergoeding voor diensten die worden verleend aan niet-leden. Rente van beleggingen. Provisie die de vereniging krijgt voor leveranties en diensten. Sommige verenigingen geven deze provisies door aan de leden, deze verenigingen hanteren een hogere contributie. Financiële reserve: De overheid heeft aan begrafenisverenigingen de verplichting opgelegd om een financiële reserve aan te houden om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Voor berekening van de hoogte van de reserve wordt jaarlijks een berekening uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met per lid het aantal jaren tot aan de gemiddelde levensverwachting van de man of de vrouw. Tevens wordt hierbij rekening gehouden met de huidige contributie, de huidige rentestand en de kortingen die de vereniging krijgt. De laatste jaren worden steeds meer overledenen gecremeerd. Daarvoor behoeven minder dragers te worden ingezet als waar het lid recht op heeft. Voor de berekening is uitgegaan van een gemiddeld aantal dragers per uitvaart. Indien leden het lidmaatschap beëindigen door opzegging of indien leden geen contributie meer betalen en het adres niet bekend is, dan vervalt de voor dat lid opgebouwde wiskundige reserve aan de vereniging. Veranderingen in de pakketwaarde: Elke verandering in de pakketwaarde moet in de ledenvergadering worden goedgekeurd tenzij de omstandigheden dit onmogelijk maken. Dan worden leden, liefst per nieuwsbrief, of anders schriftelijk geraadpleegd.
- - - -
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
Diensten die door St. Barbara worden verricht en de financiering van deze diensten Het ontstaan: Tot bijna 100 jaar geleden was het zeer gebruikelijk dat als iemand overleed, de buren deze persoon naar zijn of haar laatste rustplaats brachten. De buren leverden zogezegd een dienst. Vanuit dit gebruik zijn lokale uitvaart-verenigingen, zoals ons eigen St. Barbara, ontstaan. Ze worden ook wel natura-verenigingen genoemd. Er wordt geen geld uitgekeerd maar, net als vroeger, worden er diensten verleend. Het leveren van diensten: Voor onze vereniging zijn deze diensten: de door de vereniging aangewezen uitvaartleidsters, het afleggen van de overledene, de door de vereniging aangewezen dragers en een deel van de kosten van de rouwauto. De hier genoemde diensten vallen onder het standaardpakket van de vereniging. Het uitkeren van geld betekent dat wij geen natura-vereniging meer zijn, maar deels een verzekeringsmaatschappij. Dan krijgen wij belastingtechnisch te maken met een heel andere regelgeving, wat onwenselijk is. Omdat St. Barbara een vereniging is, wordt er geen onderscheid gemaakt of een overledene jong of oud is. Elk lid heeft recht op de volledige diensten als hiervoor beschreven. Inkomsten: Contributie van de leden. Deze contributie is verschuldigd vanaf het jaar waarin het lid 16 jaar is en is voor ieder lid gelijk. Indien iemand na zijn 17 e jaar lid wordt dient een inkoopsom te worden betaald die afhankelijk is van de leeftijd. Vergoeding voor diensten die worden verleend aan niet-leden. Rente van beleggingen. Provisie die de vereniging krijgt voor leveranties en diensten. Sommige verenigingen geven deze provisies door aan de leden, deze verenigingen hanteren een hogere contributie. Financiële reserve: De overheid heeft aan begrafenisverenigingen de verplichting opgelegd om een financiële reserve aan te houden om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Voor berekening van de hoogte van de reserve wordt jaarlijks een berekening uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met per lid het aantal jaren tot aan de gemiddelde levensverwachting van de man of de vrouw. Tevens wordt hierbij rekening gehouden met de huidige contributie, de huidige rentestand en de kortingen die de vereniging krijgt. De laatste jaren worden steeds meer overledenen gecremeerd. Daarvoor behoeven minder dragers te worden ingezet als waar het lid recht op heeft. Voor de berekening is uitgegaan van een gemiddeld aantal dragers per uitvaart. Indien leden het lidmaatschap beëindigen door opzegging of indien leden geen contributie meer betalen en het adres niet bekend is, dan vervalt de voor dat lid opgebouwde wiskundige reserve aan de vereniging. Veranderingen in de pakketwaarde: Elke verandering in de pakketwaarde moet in de ledenvergadering worden goedgekeurd tenzij de omstandigheden dit onmogelijk maken. Dan worden leden, liefst per nieuwsbrief, of anders schriftelijk geraadpleegd. Vergoeding pakket extra:
- - - -