Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Privacyverklaring Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Website: https://www.barbara-schoorl.nl Secretariaat: Tel: +31 72 5093150 Persoonsgegevens die wij verwerken Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik wenst te maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@barbara-schoorl.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het financieel kunnen afhandelen van onze diensten. - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Geautomatiseerde besluitvorming Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - Voor- en achternaam > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap. - Geslacht > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap. - Geboortedatum > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap. - Adresgegevens > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap en geen leden meer die bij ons ingeschreven staan op hetzelfde adres. - Telefoonnummer > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap en geen leden meer die bij ons ingeschreven staan met hetzelfde telefoonnummer. - Bankrekeningnummer > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap en geen leden meer die ingeschreven staan met ditzelfde rekeningnummer. Delen van persoonsgegevens met derden Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl verstrekt uitsluitend aan derden (in ons geval de uitvoerend uitvaartverzorger/ster) voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen betekent het beëindigen van het lidmaatschap waarbij alle rechten op te leveren diensten en financiële vergoedingen vervallen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barbara-schoorl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan de vereniging bij twijfel aan u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@barbara-schoorl.nl
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
made by KB
Privacyverklaring Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Website: https://www.barbara- schoorl.nl Secretariaat: Tel: +31 72 5093150 Persoonsgegevens die wij verwerken Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik wenst te maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@barbara- schoorl.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het financieel kunnen afhandelen van onze diensten. - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Geautomatiseerde besluitvorming Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - Voor- en achternaam > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap. - Geslacht > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap. - Geboortedatum > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap. - Adresgegevens > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap en geen leden meer die bij ons ingeschreven staan op hetzelfde adres. - Telefoonnummer > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap en geen leden meer die bij ons ingeschreven staan met hetzelfde telefoonnummer. - Bankrekeningnummer > Tot na overlijden en financiële afwikkeling of beëindigen lidmaatschap en geen leden meer die ingeschreven staan met ditzelfde rekeningnummer. Delen van persoonsgegevens met derden Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl verstrekt uitsluitend aan derden (in ons geval de uitvoerend uitvaartverzorger/ster) voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen betekent het beëindigen van het lidmaatschap waarbij alle rechten op te leveren diensten en financiële vergoedingen vervallen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barbara-schoorl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan de vereniging bij twijfel aan u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens. nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@barbara-schoorl.nl