Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129 BGG: Gerda Roozendaal  06-51039032
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Rouwadvertenties zoeken De Katholieke kerk in Schoorl info over het crematorium in Schagen info over het crematorium in Heerhugowaard info over het crematorium in Driehuis De met ons samenwerkende verzekerings- maatschappij informatie over donorschap De Belastingdienst heeft een website gelanceerd speciaal voor nabestaanden. Met de website wil de Belastingdienst voor nabestaanden inzichtelijker maken hoe de belasting- technische afhandeling na een overlijden precies verloopt. (bron: FKB belangenbehartiger uitvaartverenigingen) De Nederlandse Vereniging van Banken heeft het nabestaanden en executeurs gemakkelijk gemaakt om tegoeden op te sporen van overledenen. (bron: vakblad Uitvaart) Vermoed u dat de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten maar de polis is niet te vinden? Bij het Verbond van Verzekeraars kunt u nagaan of er een uitvaartverze- kering is. Ook als de verzekerde al langere tijd geleden overleden is, kan de uitkering nog worden opgeëist. (bron: Consumentengids februari 2016) Website die, tegen een eenmalig bedrag, behulpzaam is bij het opzeggen (of overzetten op een andere naam) van abonnementen, lidmaatschappen e.d. bij ruim 1400 instanties Door registratie in het Nationaal Overledenenregister van Postfilter kunt u (gratis) de contactgegevens van overledenen blokkeren voor geadresseerde reclamepost. Alle Nederlandse organisaties die geadresseerde reclamepost versturen zijn verplicht hun adressenbestanden op dit register af te stemmen. De blokkade blijft tien jaar bestaan, zodat ze voldoende tijd hebben om de gegevens uit hun bestanden te halen. (bron: Alkmaarsche Courant) Onze zustervereniging