Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
AGENDA 1.   Opening  en mededelingen 2.   Notulen jaarvergadering 2019 3.   Ingekomen stukken 4.  Jaarverslag secretaris 5.  Jaarrekening 2019 / 2020 / 2021 6.  Begroting 2022 7.  Verslag van de kascommissie 8.  Benoeming lid kascommissie 9.  Bestuursverkiezing. Theo Zoon, waarnemend penningmeester stopt. Zijn opvolger: Jaap van den Berg stelt zich vanavond voor. 10. Samenstelling bestuur en dragers 11. Vaststellen contributie 2023 12.  Rondvraag 13.  Sluiting
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
AGENDA 1.   Opening  en mededelingen 2.   Notulen jaarvergadering 2019 3.   Ingekomen stukken 4.  Jaarverslag secretaris 5.  Jaarrekening 2019 / 2020 / 2021 6.  Begroting 2022 7.  Verslag van de kascommissie 8.  Benoeming lid kascommissie 9.  Bestuursverkiezing. Theo Zoon, waarnemend penningmeester stopt. Zijn opvolger: Jaap van den Berg stelt zich vanavond voor. 10. Samenstelling bestuur en dragers 11. Vaststellen contributie 2023 12.  Rondvraag 13.  Sluiting