Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Naar aanleiding van het coronavirus en de beperkingen die bestuursleden vanuit hun werk opgelegd hebben gekregen, is het bespreken van de uitgevoerde enquete over de contributieverhoging uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip. Mocht u nog niet gereageerd hebben en wilt u dit alsnog doen, zie onderstaand bericht: Beste leden, er zijn dringende redenen voor een aanzienlijke aanpassing van de contributie. U heeft of zal hier een brief over ontvangen waarin dit wordt uitgelegd. Mocht u deze brief niet ontvangen, dan vindt u hieronder de tekst hiervan. Op deze pagina vindt u een link naar een contactformulier. Wij verzoeken u dit formulier te gebruiken om uw keuze en eventuele aanvullende reactie kenbaar te maken. Uw naam op dit formulier is verplicht. Uw email-adres hebben wij om praktische redenen niet verplicht gesteld, maar wij stellen het zeer op prijs als u deze invult. In het vak ‘bericht’ vragen wij u het volgende in te vullen: - Uw adres - Uw geboortedatum - Uw keuze uit de 2 opties - Uw eventuele aanvullende reactie Graag ontvangen wij uw bericht uiterlijk 7 maart. Het bestuur dankt u bij voorbaat voor uw reactie. Direct naar het contactformulier De inhoud van de brief: Beste Leden, Wij willen U raadplegen over het volgende: De uitvaartleiders hebben in 2019 aangegeven dat zij door onze vereniging aanzienlijk onderbetaald werden. Wij hebben dit nagevraagd bij een vijftal  verenigingen in omgeving. Hierbij is gebleken dat dit inderdaad het geval  was. Wij zijn overeengekomen dat de vergoeding met  € 180,-- mocht worden verhoogd. Bij het afsluiten van het boekjaar 2019 is gebleken dat dit voor ons aanzienlijke consequenties heeft. Wij dienen, net als bij pensioenfondsen, een reserve aan te houden om aan onze toekomstige verplichtingen (ons deel in de kosten van uw uitvaart) te kunnen voldoen.  Deze reserve wordt opgebouwd door middel van een deel van de contributiegelden en de rente inkomsten (die de laatste jaren aanzienlijk zijn gedaald). Om ook in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, staat het bestuur twee opties voor ogen. 1. De contributie verhogen naar € 26,-- per jaar. 2. De contributie voorlopig handhaven op het door de leden goedgekeurde niveau van € 14,-- per jaar. In dat geval zal bij overlijden een eigen bijdrage moeten worden betaald van € 200,--. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar mogelijkheid 1, maar de leden moeten beslissen. Aanvullend: Wij hebben de ledenvergadering uitgesteld omdat de hoogte van de omvang van de reserve afhangt van uw keuze. Deze zal waarschijnlijk in de loop van mei  plaatsvinden. Reactie graag binnen 14 dagen. Indien weinig leden reageren zal het bestuur zelf beslissen. Bij voorkeur uw keuze via de e-mail  versturen aan het secretariaat of reageren via de website. Indien op één adres bij ons meerdere leden geregistreerd zijn ontvangt U één brief. U kunt dan in uw antwoordt het aantal stemmen weergeven dat op dit adres voorkomt. Leden die een contributienota ontvangen blijven een extra toeslag betalen. Ons advies:  machtig het bestuur tot automatische inning! Wij staan uiteraard open voor andere oplossingen. U zult begrijpen dat wij als bestuur ook niet blij zijn met de door ons voorgestelde maatregelen, maar wij hopen dat U hiervoor begrip kunt opbrengen. Voor de goede orde verwijzen wij U nog naar onze website  www.barbara-schoorl.nl  Daar staat vermeld welke activiteiten onder het begrafenispakket van onze vereniging vallen. Met vriendelijke groet, Het bestuur.   naar het contactformulier
- - - - - -
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
Naar aanleiding van het coronavirus en de beperkingen die bestuursleden vanuit hun werk opgelegd hebben gekregen, is het bespreken van de uitgevoerde enquete over de contributieverhoging uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip. Mocht u nog niet gereageerd hebben en wilt u dit alsnog doen, zie onderstaand bericht: Beste leden, er zijn dringende redenen voor een aanzienlijke aanpassing van de contributie. U heeft of zal hier een brief over ontvangen waarin dit wordt uitgelegd. Mocht u deze brief niet ontvangen, dan vindt u hieronder de tekst hiervan. Op deze pagina vindt u een link naar een contactformulier. Wij verzoeken u dit formulier te gebruiken om uw keuze en eventuele aanvullende reactie kenbaar te maken. Uw naam op dit formulier is verplicht. Uw email- adres hebben wij om praktische redenen niet verplicht gesteld, maar wij stellen het zeer op prijs als u deze invult. In het vak ‘bericht’ vragen wij u het volgende in te vullen: - Uw adres - Uw geboortedatum - Uw keuze uit de 2 opties - Uw eventuele aanvullende reactie Graag ontvangen wij uw bericht uiterlijk 7 maart. Het bestuur dankt u bij voorbaat voor uw reactie. Direct naar het contactformulier De inhoud van de brief: Beste Leden, Wij willen U raadplegen over het volgende: De uitvaartleiders hebben in 2019 aangegeven dat zij door onze vereniging aanzienlijk onderbetaald werden. Wij hebben dit nagevraagd bij een vijftal  verenigingen in omgeving. Hierbij is gebleken dat dit inderdaad het geval  was. Wij zijn overeengekomen dat de vergoeding met  € 180,-- mocht worden verhoogd. Bij het afsluiten van het boekjaar 2019 is gebleken dat dit voor ons aanzienlijke consequenties heeft. Wij dienen, net als bij pensioenfondsen, een reserve aan te houden om aan onze toekomstige verplichtingen (ons deel in de kosten van uw uitvaart) te kunnen voldoen.  Deze reserve wordt opgebouwd door middel van een deel van de contributiegelden en de rente inkomsten (die de laatste jaren aanzienlijk zijn gedaald). Om ook in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, staat het bestuur twee opties voor ogen. 1. De contributie verhogen naar € 26,-- per jaar. 2. De contributie voorlopig handhaven op het door de leden goedgekeurde niveau van € 14,-- per jaar. In dat geval zal bij overlijden een eigen bijdrage moeten worden betaald van € 200,--. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar mogelijkheid 1, maar de leden moeten beslissen. Aanvullend: Wij hebben de ledenvergadering uitgesteld omdat de hoogte van de omvang van de reserve afhangt van uw keuze. Deze zal waarschijnlijk in de loop van mei  plaatsvinden. Reactie graag binnen 14 dagen. Indien weinig leden reageren zal het bestuur zelf beslissen. Bij voorkeur uw keuze via de e-mail  versturen aan het secretariaat of reageren via de website. Indien op één adres bij ons meerdere leden geregistreerd zijn ontvangt U één brief. U kunt dan in uw antwoordt het aantal stemmen weergeven dat op dit adres voorkomt. Leden die een contributienota ontvangen blijven een extra toeslag betalen. Ons advies:  machtig het bestuur tot automatische inning! Wij staan uiteraard open voor andere oplossingen. U zult begrijpen dat wij als bestuur ook niet blij zijn met de door ons voorgestelde maatregelen, maar wij hopen dat U hiervoor begrip kunt opbrengen. Voor de goede orde verwijzen wij U nog naar onze website  www.barbara-schoorl.nl  Daar staat vermeld welke activiteiten onder het begrafenispakket van onze vereniging vallen. Met vriendelijke groet, Het bestuur.   naar het contactformulier
- - - - - -