Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129 BGG: Gerda Roozendaal  06-51039032
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
1. Opening  en mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2017 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarrekening 2017 6. Begroting 2018 7. Verslag van de kascommissie 8. Benoeming lid kascommissie 9. Bestuursverkiezing / rooster van aftreden Aftredend is Theo Zoon. Jan de Wit heeft zich kandidaat gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 april aanmelden bij het secretariaat, Tel. 072-5093150, via het contactformulier of via info@barbara-schoorl.nl . 10. Vaststellen contributie 2018  11. Rondvraag 12. Sluiting
Made by KB
Uitvaartverzorgster Lia Rezelman 06-53427129 BGG: Gerda Roozendaal  06-51039032
Uitvaartvereniging St. Barbara Schoorl
1. Opening  en mededelingen 2. Notulen jaarvergadering 2017 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarrekening 2017 6. Begroting 2018 7. Verslag van de kascommissie 8. Benoeming lid kascommissie 9. Bestuursverkiezing / rooster van aftreden Aftredend is Theo Zoon. Jan de Wit heeft zich kandidaat gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 april aanmelden bij het secretariaat, Tel. 072-5093150, via het contactformulier of via info@barbara-schoorl.nl . 10. Vaststellen contributie 2018  11. Rondvraag 12. Sluiting